ទស្សនៈកិច្ចរបស់គណប្រតិភូជប៉ុនគម្រោង AI

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈប្រតិភូជប៉ុនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាលាបឋមសិក្សាអង្គរបាន ដោយដឹកនាំដោយមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ និងមន្ត្រីកម្មវិធី ក្នុងគម្រោង AI Learning ព្រមទាំងធ្វើបទបង្ហាញពីគម្រោងខាងលើ ។ ក្នុងនោះដែរ គណៈប្រតិភូ បានពិនិត្យតាមថ្នាក់ កន្លែងទទួលទានអាហារ តាមថ្នាក់ បន្ទប់ពេទ្យ បន្ទប់កុំព្យូទ័រ និងបណ្ណាល័យ។

ក្រុមគ្រូពេទ្យបង្អែកកងមាសចុះណែនាំកុមារអំពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ មានក្រុមគ្រូពេទ្យបង្អែកកងមាសចំនួន២រូប បានចុះមកលាបថ្នាំការពារធ្មេញកុំឱ្យពុក ដល់សិស្សានុសិស្សមត្តេយ្យអង្គរបាន  ព្រមទាំងចែកថ្នាំដុសធ្មេញ និងច្រាស។ បន្ទាប់មកអ្នកគ្រូពេទ្យបានបង្ហាញពីរបៀបដុសធ្មេញដែលត្រឹមត្រូវ  បង្ហាញពីចំណីអាហារដែលបង្ករឱ្យពុក ឬខូចធ្មេញ និងអាហារដែលជំនួយដល់សុខភាពរាងកាយ និងមាត់ធ្មេញ។ ចំពោះការចុះផ្ដល់សេវានេះប្រព្រឹត្តទៅចំនួន៣លើក គឺលើកទី១នៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ លើកទី២នៅថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ លើកទី៣ នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលស្រុកកងមាសមានមត្តេយ្យសុរបចំនួន៣ គឺ សាលាមត្តេយ្យអង្គរបាន សាលាមត្តេយ្យធនធានស្រុក និងសាលាមត្តេយ្យពោធិសាលា។  

ប៊ុនទីងតុនអាល់ម័រម៉ាកប៊លប៊ិចសៀវភៅថ្មី

ការរចនាដ៏ស្រស់ស្អាតលក្ខណៈពិសេសដែលមានអនុភាពនិងសេរីភាពក្នុងការកសាងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ប្លក, រូបភាពគឺឥតគិតថ្លៃនិងមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងពេលតែមួយ។   Videos [origincode_videogallery id=”1″]

ប៊ុនទីងតុនអាល់ម័រម៉ាកប៊លប៊ិចសៀវភៅថ្មី

ការរចនាដ៏ស្រស់ស្អាតលក្ខណៈពិសេសដែលមានអនុភាពនិងសេរីភាពក្នុងការកសាងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ប្លក, រូបភាពគឺឥតគិតថ្លៃនិងមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងពេលតែមួយ។

Cody Rothschild ប្រេសិតជីវិតនៅម៉ុងត្រេអាល់

ការរចនាដ៏ស្រស់ស្អាតលក្ខណៈពិសេសដែលមានអនុភាពនិងសេរីភាពក្នុងការកសាងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ប្លក, រូបភាពគឺឥតគិតថ្លៃនិងមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងពេលតែមួយ។