តេស្តសមត្ថភាពកុមារមត្តេយ្យសិក្សា

នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ អង្គការ CRS បានចុះមកធ្វើតេស្តសមត្ថភាពកុមារមត្តេយ្យចំនួន ២៦នាក់ ស្រី១១នាក់(អាយុ ៤ឆ្នាំ និង៥ឆ្នាំ)។ ការធ្វើតេស្តនេះដើម្បីឱ្យដឹងពីសមត្ថភាពកុមារតាមកម Read more

ការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី១

នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ ថ្នាក់ទី២(ក)បង្រៀនដោយលោកគ្រូសាំង ពិសី បានដឹកនាំសកម្មភាពធ្វើតេស្តដំណាក់ទី១ ដោយសិក្សាទៅលើ ព្យញ្ជនៈផ្សំស្រៈ ពាក្យប្រកប និងស្រៈពេញតួ ។ ក្នុងនោះសិស្ស Read more

ការសិក្សាមេរៀន Super digital

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សថ្នាក់ទី៦(ក)បានសិក្សាមេរៀនថ្មីមួយគឺ Super digital ដោយប្រើប្រាស់នៅលើ google បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូដែលស្ថិតនៅក្រោមគម្រោង អនាគតបញ្ញវ័ន្តឌីជីថល ដែលម Read more

Capus បើកទ្វារ

ការរចនាដ៏ស្រស់ស្អាតលក្ខណៈពិសេសដែលមានអនុភាពនិងសេរីភាពក្នុងការកសាងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ប្លក, រូបភាពគឺឥតគិតថ្លៃនិងមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងពេលតែមួយ។

ហ្គេមអតីតសិស្សប្រចាំឆ្នាំ

ការរចនាដ៏ស្រស់ស្អាតលក្ខណៈពិសេសដែលមានអនុភាពនិងសេរីភាពក្នុងការកសាងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ប្លក, រូបភាពគឺឥតគិតថ្លៃនិងមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងពេលតែមួយ។

Cody Rothschild ប្រេសិតជីវិតនៅម៉ុងត្រេអាល់

ការរចនាដ៏ស្រស់ស្អាតលក្ខណៈពិសេសដែលមានអនុភាពនិងសេរីភាពក្នុងការកសាងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ប្លក, រូបភាពគឺឥតគិតថ្លៃនិងមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងពេលតែមួយ។