កម្មវិធីទិវាកុមារអន្តជាតិ ១មិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ លើកទី៧៤

អបអរសាទរ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១ មិថុនា ២០២៣ លើកទី៧៤

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងកម្មវិធី អបអរសាទរ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១ មិថុនា ២០២៣ លើកទី៧៤ និងមានវត្តមានឯកឧត្តម លោកជំទាវ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ប្រធាន អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន លោក លោកស្រីជាបុគ្គលិកអប់រំ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្សជាច្រើនរូប  នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។
ទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១ មិថុនា នាពេលនេះបានបង្កើនទំនាក់ទំនង និងសាមគ្គីភាពរវាងមន្រ្តីរាជការ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ បុគ្គលិកអប់រំ សិស្សានុសិស្សដែលជាកុមារ ឲ្យយល់ដឹងពីសិទ្ធរបស់កុមារ ការបំផុសភាពក្លាហានឱ្យកុមារហ៊ានបង្ហាញចេញនូវការយល់ដឹងពីកំណើត អំពីគុណតម្លៃ សារៈសំខាន់ និងគុណប្រយោជន៍ការសិក្សា។
អាចជារូបភាពនៃ 9 នាក់, ជើងតម្កល់ និង អត្ថបទអាចជារូបភាពនៃ 2 នាក់, ឧបករណ៍តន្ត្រី និង អត្ថបទអាចជារូបភាពនៃ មនុស្សម្នាក់ ឬច្រើននាក់ និង មនុស្ស​កំពុង​រាំអាចជារូបភាពនៃ 2 នាក់, មនុស្សច្រើន និង អត្ថបទអាចជារូបភាពនៃ មនុស្សម្នាក់ ឬច្រើននាក់, វីយូឡុង និង អត្ថបទអាចជារូបភាពនៃ 3 នាក់ និង អត្ថបទអាចជារូបភាពនៃ 9 នាក់អាចជារូបភាពនៃ មនុស្សម្នាក់ ឬច្រើននាក់
Comments